Προσωπικό

Μελέτη - Σχεδίαση - Κατασκευή - Τοποθέτηση.

Επισκεπτόμαστε και μελετάμε το χώρο σας, συζητάμε μαζί σας και σχεδιάζουμε την κουζίνα ή οποιαδήποτε άλλη ξυλουργική εργασία επιθυμείτε ανάλογα με τις διαστάσεις του χώρου σας και σύμφωνα με τις προσωπικές σας ανάγκες και προτιμήσεις. Η μελέτη και η σχεδίαση γίνεται μέσω εξειδικευμένου ηλεκτρονικού προγράμματος ξυλουργικών εφαρμογών που προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού και παρουσίασης για όλες τις κατασκευές μας. Ειδικότερα για το σχεδιασμό της επίπλωσης του χώρου σας υπάρχει και η δυνατότητα να βασιστούμε και σε έτοιμο δικό σας σχέδιο ή κάτοψη. Κατασκευάζουμε αυτό που εσείς επιθυμείτε, δίνοντας έμφαση στη λεπτομέρεια, απόλυτα προσαρμοσμένο για τη χρήση που το προορίζεται και φυσικά τον προϋπολογισμό σας. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την ασφαλή μεταφορά και τοποθέτηση των κατασκευών στο χώρο σας από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, πάντα με συνέπεια στους χρόνους παράδοσης. Απολάυστε φωτογραφίες προσωπικού και άλλων προϊόντων