Νοίαζομαι τον πλανήτη

νοιάζομαι τον πλανήτη

Μια φιλική προς το περιβάλλον εκδήλωση με θέμα «νοιάζομαι τον πλανήτη» κάνοντας μερικά απλά βήματα για την ανακύκλωση και τη διατήρηση του καθαρού περιβάλλοντος. Μέλοι της εταιρείας, έδωσαν μια ομιλία που εξηγεί τις υποχρεώσεις της κυβέρνησης για τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 15% μέχρι το έτος 2050. Ως υποστηρικτές αυτών των δράσεων και προγραμμάτων, επιπλώσεις & ξυλουργικές εργασίες Α/φοί Π. Καψουλλή ΛΤΔ αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε ως ενεργό μέλος στην οργάνωση.